Wykaz osób, którym przyznano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami do realizacji w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.

L.p. Nazwisko i imię Okres realizacji Wysokość stypendium (zł)
1. Ewa Fabiańska-Jelińska

Toruń

roczne 5000
2. Arkadiusz Godziński

Grudziądz

roczne 5000
3. Sebastian Godziński

Grudziądz

roczne 5000
4. Łukasz Kędziora

Toruń

roczne 6000
5. Katarzyna Kluczwajd

Toruń

półroczne 5000
6. Maja Krupińska

Toruń

roczne 4000
7. Sebastian Mikołajczak

Toruń

roczne 8000
8. Aleksandra Sojak-Borodo

Toruń

roczne 5000
9. Laura Sonik

Śliwowice

roczne 4000
10. Michał Karol Szymanowski

Bydgoszcz

roczne 5000
11. Krystyna Wasilkowska – Frelichowska

Nieszawa

roczne 6000
12. Justyna Wróblewska

Toruń

roczne 3700
13. Jakub Ziołek

Bydgoszcz

roczne 7000

Informacje

Rejestr zmian