Wykaz osób, którym przyznano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zgodnie z § 4 i § 14 załącznika do uchwały Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, Zarząd Województwa, po zapoznaniu się z propozycjami komisji stypendialnej, postanowił  przyznać stypendia 15 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Wykaz osób, którym przyznano stypendia, okres realizacji programu stypendialnego oraz wysokość stypendium określa załącznik.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian