Wykonanie usługi transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

WZP.272.69.2018

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 07.08.2018
  • Data składania ofert 16.08.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 16.08.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń , Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337
  • Numer UZP/TED 599961-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian