Wymiana zaświadczenia ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

  • Wydział Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia 7 dni
  • Osoba kontaktowa Marek Jasiński, Marlena Smykowska-Wilamowicz
  • Miejsce załatwienia Departament Infrastruktury Drogowej
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 334 a
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 221, 56 62 18 388
  • Miejsce odbioru Odbiór osobisty w siedzibie Urzędu lub przesłanie dokumentu za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany we wniosku.
  • Wymagane dokumenty 1) wniosek o wymianę zaświadczenia ADR;
   2) formularz zgłoszeniowy (wraz ze zdjęciem frontalnym - na wprost);
   3) dowód uiszczenia opłaty;
   4) informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • Opłaty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy wpłacić na konto 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227, w tytule należy podać imię i nazwisko oraz "za wydanie zaświadczenia ADR";
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

    

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian