Wyniki konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/660/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – do pobrania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian