Wyniki konkursu ofert nr 10/2019 pn. „Ochrona i promocja zdrowia”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 9/336/19 z dnia 6 marca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 10/2019 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

  • Wyniki konkursu ofert nr 10/2019 – do pobrania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian