Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych”

Uchwała Nr  28/1231/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

– wyniki konkursu nr 13/2020 – III tura

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian