Wyniki konkursu ofert nr 17/2020 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 6/215/20 z dnia 19 lutego 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”.

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian