Wyniki konkursu ofert nr 25/2020 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 23/991/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian