Wyniki konkursu ofert nr 8/2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 8/242/16 z dnia 24 lutego 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie Pomocy Społecznej pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”.

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

  • Wyniki konkursu ofert nr 8/2016 tutaj

 

Informacje

Rejestr zmian