Wyniki otwartego konkursu ofert 27/2019

Uchwałą Nr 34/1564/19 z dnia 04 września 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Do pobrania:
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian