Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2018

Uchwała  Nr 31/1515/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”- III tura.

 

  • Wyniki otwartego konkursu Nr 13/2018 – w załączniku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian