Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2018

 

Uchwałą Nr 8/290/18 z dnia 28 lutego 2018r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 6/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

W załączeniu:

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian