Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 8/239/16 z dnia 24 lutego 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 9/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie Pomocy Społecznej pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki na osobami przewlekle chorymi”.

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

  • Wyniki konkursu ofert nr 9/2016 tutaj

Informacje

Rejestr zmian