Wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych

Wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych

  • Wydział Departament Infrastruktury i Transportu
  • Termin załatwienia Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z postanowieniami art. 7a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) opinia właściwego organu, dotycząca propozycji zaliczenia do kategorii lub ustalenia przebiegu dróg, winna być wydana w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Beata Münnich
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 353
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 368
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 353
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych;
   2. Wyrażenie woli przejęcia przez Gminę na rzecz dróg gminnych wnioskowanej drogi powiatowej;
   3. Opinie wymagane ustawą (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych – jeśli zostały wydane;
   4. Uzasadnienie potrzeby pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych;
   5. Charakterystyczne parametry, lokalizacja i znaczenie wnioskowanej
   o pozbawienia kategorii drogi w sieci drogowej na terenie powiatu;
   6. Mapka z lokalizacją wnioskowanej drogi do pozbawienia kategorii dróg powiatowych;
   7. Przebieg i kilometraż drogi.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) nie udzielenie opinii przez Zarząd Województwa w wyznaczonym terminie przez Wnioskodawcę uznaje się jako akceptację propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
   z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Informacje

Rejestr zmian