Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-20 16:12:16 Karta Informacyjna 273/2018 Szczegóły
2 2018-03-20 15:59:38 Kalimera – dzień dobry Grecjo! - oferta złożona w trybie w art.19a ustawy Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,… Szczegóły
3 2018-03-20 15:59:21 Zorganizowanie i przeprowadzenie 12 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” WZP.272.17.2018 Szczegóły
4 2018-03-20 15:28:13 uchwała Nr 9/338/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2018-03-20 15:20:37 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-16.03.2018 r. Szczegóły
6 2018-03-20 15:18:56 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-28.02.2018 r. Szczegóły
7 2018-03-20 15:07:37 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) W BIURZE GOSPODARKI ODPADAMI W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 18/2018 Szczegóły
8 2018-03-20 14:55:25 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) W BIURZE POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 17/2018 Szczegóły
9 2018-03-20 14:46:05 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 16/2018 Szczegóły
10 2018-03-20 14:38:00 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 15/2018 Szczegóły
11 2018-03-20 14:27:16 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO-14/2018 Szczegóły
12 2018-03-20 14:08:46 uchwała Nr 9/337/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-03-20 13:59:16 uchwała Nr 9/336/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-03-20 13:48:27 uchwała Nr 9/335/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2018-03-20 13:41:40 uchwała Nr 9/334/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2018-03-20 13:28:40 uchwała Nr 9/333/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu działań na 2018 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2018-03-20 13:14:09 ZARZĄDZENIE NR 13/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej konkursu dla uczniów pn. „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” Szczegóły
18 2018-03-20 10:29:24 Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
19 2018-03-20 10:26:31 Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Szczegóły
20 2018-03-20 09:54:44 Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 609 610 611 »