Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-01-19 15:01:52 Karta informacyjna 1302/2016 Szczegóły
2 2017-01-19 13:40:25 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Koncert kolęd „Hej kolęda kolęda” Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,… Szczegóły
3 2017-01-19 13:12:44 Oferta z dnia 11 stycznia 2017 r. złożona przez Klub Abstynenta FLISAK Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 11 stycznia 2017 r. złożona na podstawie… Szczegóły
4 2017-01-19 12:23:43 uchwała Nr 1/25/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2017-01-19 12:20:20 uchwała Nr 1/24/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2017-01-19 12:15:17 uchwała Nr 51/2076/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2017-01-19 12:12:10 uchwała Nr 51/2075/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2017-01-19 12:08:43 uchwała Nr 51/2074/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2017-01-19 12:05:00 uchwała Nr 51/2073/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2017-01-19 12:02:09 uchwała Nr 51/2072/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2017-01-19 11:59:06 uchwała Nr 51/2071/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2017-01-19 11:56:01 uchwała Nr 51/2070/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2017-01-19 11:43:36 uchwała Nr 51/2069/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2017-01-19 11:28:44 uchwała Nr 51/2068/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-01-19 11:24:17 uchwała Nr 51/2067/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-01-19 11:18:21 uchwała Nr 51/2066/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-01-19 11:10:05 uchwała Nr 51/2065/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-01-19 11:05:06 uchwała Nr 51/2063/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Ochrona przeciwpowodziowa nr 9 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2017-01-19 11:00:16 uchwała Nr 51/2062/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna nr 7 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-01-19 10:56:13 uchwała Nr 51/2061/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura B+R nr 1 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 320 321 322 »