Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-20 14:55:00 Piotr Pręgowski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Pręgowski - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
2 2018-09-20 14:48:40 Tadeusz Zaborowski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tadeusz Zaborowski - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
3 2018-09-20 14:45:06 Jarosław Katulski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Katulski - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
4 2018-09-20 14:41:27 Katarzyna Lubańska - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Katarzyna Lubańska - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
5 2018-09-20 14:14:58 Marek Nowak - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Nowak - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
6 2018-09-20 13:14:26 Paweł Zgórzyński - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Zgórzyński - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
7 2018-09-20 13:10:49 Marek Witkowski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Witkowski - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
8 2018-09-20 13:08:06 Andrzej Walkowiak - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Andrzej Walkowiak - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
9 2018-09-20 12:52:50 Maciej Świątkowski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Świątkowski - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
10 2018-09-20 12:49:11 Waldemar Przybyszewski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Przybyszewski - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
11 2018-09-20 12:45:03 Przemysław Przybylski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przemysław Przybylski - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
12 2018-09-20 12:37:12 Leszek Pluciński - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Leszek Pluciński - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
13 2018-09-20 12:33:21 Elżbieta Piniewska - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
14 2018-09-20 12:08:49 Stanisław Pawlak - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanisław Pawlak - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
15 2018-09-20 12:00:22 Oferta złożona w dniu 19 września 2018 r.przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności… Szczegóły
16 2018-09-20 11:49:55 Eligiusz Patalas - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Eligiusz Patalas - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem V kadencji Szczegóły
17 2018-09-20 11:32:06 Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim: A. Ośrodki publiczne: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń Tel: 56/652 29 32, Fax:… Szczegóły
18 2018-09-20 09:45:19 Oferta na realizację zadania pn. "Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor" Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,… Szczegóły
19 2018-09-19 15:23:17 Organizacja i przeprowadzenie targów dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” WZP.272.93.2018 Szczegóły
20 2018-09-19 14:41:18 Otwarty Konkurs Ofert nr 26/2018 Otwarty Konkurs Ofert Nr 26/2018 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Uchwałą nr 36/1745/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 26/2018 na wykonywanie zadań publicznych… Szczegóły
« 1 2 3 4 749 750 751 »