Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-03-30 14:42:15 Oferta - Tryb Uproszczony Oferta z dnia  29 marca 2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na… Szczegóły
2 2017-03-30 14:41:51 Karta Informacyjna 152/2017 Szczegóły
3 2017-03-30 14:35:40 Karta Informacyjna 1340/2016 Szczegóły
4 2017-03-30 14:11:16 uchwała Nr 11/433/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 – Babia Góra Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2017-03-30 14:05:23 uchwała Nr 11/432/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w miejscowości Ciele realizowanej jako rozbudowa istniejącej drogi gminnej nr 050643C – ulicy Osiedle, gmina Białe Błota Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2017-03-30 13:58:23 uchwała Nr 11/431/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2017-03-30 13:48:34 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 17/CP/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej wraz z przyłączami na dz. nr: 11/3, 22, 23, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 50/3, 16/1 obręb 2; na dz. nr: 1/11, 1/15, 1/9 obręb 3; na dz. nr: 22, 39/2, 45, 50, 156, 174 obręb 5, położonych przy ul. Goplańskiej, Ziemowita, Kolegiackiej i Cmentarnej w m. Kruszwica Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
8 2017-03-30 13:46:38 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/CP/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej wraz z przyłączami do kamer monitoringu miejskiego na dz. nr 109 obręb 1, przy ul. Rynek w m. Kruszwica Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
9 2017-03-30 13:44:26 uchwała Nr 11/430/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite – Skępsk – Golub-Dobrzyń – wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2017-03-30 13:43:39 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/TZ/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzyt zasilający Mileszewy – Konojady – przejście przewodem wodociągowym pod torem PKP linii Działdowo – Chojnice w km 71,224 i lokalizacji w pasie kolejowym w m. Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie, na dz. nr 15/6 obręb 0010 Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
11 2017-03-30 13:30:46 uchwała Nr 11/429/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów stanowiącej część zadania pn. Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz /Pn – 15160/ Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2017-03-30 13:24:27 uchwała Nr 11/428/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2017-03-30 13:20:55 uchwała Nr 11/427/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2017-03-30 13:14:51 uchwała Nr 11/426/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Niewierz polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-03-30 13:06:23 uchwała Nr 11/425/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny, gmina Lniano Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-03-30 12:57:29 uchwała Nr 11/424/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-03-30 12:49:13 uchwała Nr 11/423/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ostatecznej wersji projektu aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-03-30 12:39:42 uchwała Nr 11/422/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2017-03-30 12:24:03 uchwała Nr 11/421/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-03-30 12:14:23 uchwała Nr 11/420/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 369 370 371 »