Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-17 15:47:26 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/TZ/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu” na terenie kompleksu wojskowego 1454 na dz. nr 1/25, obręb 0010 Miasto Grudziądz. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
2 2020-02-17 15:44:03 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/CP/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa podstacji trakcyjnej Maksymilianowo” na części dz. nr 2/16, obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
3 2020-02-17 15:36:42 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c na dz. nr 7, obręb I miasta Barcina. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
4 2020-02-17 14:35:55 porządek obrad XIV sesji Sejmiku WK-P – 24 lutego 2020 r. Porządek obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 lutego 2020 r. Otwarcie sesji – początek godz. 10.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w… Szczegóły
5 2020-02-17 14:23:53 Karta informacyjna 111/2020 Szczegóły
6 2020-02-17 14:20:45 Karta informacyjna 114/2020 Szczegóły
7 2020-02-17 14:17:13 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę doradczo-wdrożeniową, w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją zadania: „Koncepcja rozwoju produktów turystyki aktywnej, z uwzględnieniem turystyki rowerowej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim" Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprasza do składania ofert na usługę doradczo-wdrożeniową, w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją zadania: „Koncepcja rozwoju produktów turystyki aktywnej, z uwzględnieniem… Szczegóły
8 2020-02-17 14:15:56 Karta informacyjna 113/2020 Szczegóły
9 2020-02-17 14:12:33 Karta informacyjna 112/2020 Szczegóły
10 2020-02-17 14:08:07 Karta informacyjna 107/2020 Szczegóły
11 2020-02-17 14:04:46 Karta informacyjna 106/2020 Szczegóły
12 2020-02-17 14:01:23 Karta informacyjna 105/2020 Szczegóły
13 2020-02-17 13:50:42 Karta informacyjna 110/2020 Szczegóły
14 2020-02-17 13:47:33 Karta informacyjna 109/2020 Szczegóły
15 2020-02-17 13:43:50 Karta informacyjna 108/2020 Szczegóły
16 2020-02-17 11:25:17 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PŁAC W DEPARTAMENCIE FINANSÓW - 11/2020 Szczegóły
17 2020-02-17 11:03:25 ZARZĄDZENIE NR 10/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
18 2020-02-17 09:21:56 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
19 2020-02-17 08:58:02 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI FINANSOWEJ W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - 10/2020 Szczegóły
20 2020-02-14 14:15:26 uchwała Nr 4/143/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły