Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-15 11:41:09 Karta informacyjna 405/2019 Szczegóły
2 2019-07-12 12:56:14 Karta informacyjna 474/2019 Szczegóły
3 2019-07-12 12:51:21 Karta informacyjna 473/2019 Szczegóły
4 2019-07-12 11:18:59 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI I MONITORINGU PROJEKTÓW WŁASNYCH I STRATEGICZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 48/2019 Szczegóły
5 2019-07-12 11:01:39 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W INOWROCŁAWIU W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 47/2019 Szczegóły
6 2019-07-12 10:54:49 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 46/2019 Szczegóły
7 2019-07-12 10:43:43 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W TORUNIU W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 45/2019 Szczegóły
8 2019-07-12 10:16:59 uchwała Nr 26/1175/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2019-07-12 10:11:07 uchwała Nr 26/1174/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
10 2019-07-12 10:08:09 uchwała Nr 26/1173/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
11 2019-07-12 10:03:58 uchwała Nr 26/1172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
12 2019-07-12 09:54:48 uchwała Nr 26/1170/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
13 2019-07-12 09:46:27 uchwała Nr 26/1169/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
14 2019-07-12 09:42:01 WZP.272.43.2019 Usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2019 roku UWAGA! Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Szczegóły
15 2019-07-12 09:38:08 uchwała Nr 26/1168/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2019-07-12 09:28:16 uchwała Nr 26/1167/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2019-07-12 09:15:13 uchwała Nr 26/1166/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2019-07-12 09:02:18 Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych 1100 licencji oraz dokupienie 100 licencji na program antywirusowy marki ESET na okres 12 miesięcy Szczegóły
19 2019-07-11 14:44:34 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przekierowania środków w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dotacje kosztów wymiany starych pieców i kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych – KS-S.0003.25.2019 interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
20 2019-07-11 14:39:00 Karta informacyjna 459/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 949 950 951 »