Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-10-01 16:54:49 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/TZ/2020 w dniu 30 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 68/2, obręb 0241 Miasto Bydgoszcz przy ul. Jasinieckiej w Bydgoszczy. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
2 2020-10-01 16:52:04 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 50/CP/2020 w dniu 30 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szkoły na dz. nr 1302/10 oraz na części dz. nr 1302/11 przy ul. Mławskiej w Rypinie. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
3 2020-10-01 16:49:31 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 49/CP/2020 w dniu 30 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (OD Bydgoszcz) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych. Zadanie nr 3 – Obszar Sicienko: modernizacja i przebudowa linii i stacji SN i nn, automatyzacja linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych na dz. nr: 270/3, 269/4, 268/23, obręb Kruszyn oraz na dz. nr: 22464/4, 220/4, 219, 218/1, 214, 212, 211, obręb Dąbrówka Nowa, gmina Sicienko. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
4 2020-10-01 14:51:50 Karta informacyjna 655/2020 Szczegóły
5 2020-10-01 14:45:45 Karta informacyjna 654/2020 Szczegóły
6 2020-10-01 14:22:17 Karta informacyjna 653/2020 Szczegóły
7 2020-10-01 13:40:26 22.10.2020 r. - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Dnia 22 października br. o godz. 11.00 odbędzie się w formie wideokonferencji, posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Proponowany porządek posiedzenia: Sprawy proceduralne: -  stwierdzenie quorum, - … Szczegóły
8 2020-10-01 13:34:09 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM - 42/2020 Szczegóły
9 2020-10-01 13:24:26 12.10.2020 r. - Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Dnia 12 października 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się formie wideokonferencji posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa. Porządek obrad: Sprawy proceduralne: - stwierdzenie quorum, - przyjęcie protokołu z… Szczegóły
10 2020-10-01 12:57:24 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFS W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - 41/2020 Szczegóły
11 2020-10-01 12:53:16 zarządzenie Nr 73/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Funduszy Europejskich Szczegóły
12 2020-10-01 12:31:26 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA - 40/2020 Szczegóły
13 2020-10-01 12:22:40 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI PRACY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA - 39/2020 Szczegóły
14 2020-10-01 12:13:42 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - 38/2020 Szczegóły
15 2020-10-01 12:00:57 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA GÓRZNIEŃSKO - LIDZBARSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - 37/2020 Szczegóły
16 2020-10-01 11:30:28 zarządzenie Nr 72/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska Szczegóły
17 2020-10-01 11:25:53 uchwała Nr 38/1578/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-361/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2020-10-01 11:16:33 uchwała Nr 38/1577/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-397/20) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2020-10-01 10:37:20 uchwała Nr 38/1576/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2020-10-01 10:26:46 uchwała Nr 38/1575/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły