Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-13 14:27:16 uchwała Nr 34/1568/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie regulaminu konkursu „Pomysłowy witacz dożynkowy 2019” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
2 2019-09-13 14:04:19 uchwała Nr 34/1567/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
3 2019-09-13 14:00:35 uchwała Nr 34/1566/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
4 2019-09-13 13:53:18 uchwała Nr 34/1565/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części I (Pakiet A) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
5 2019-09-13 13:41:23 uchwała Nr 34/1564/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
6 2019-09-13 13:29:06 uchwała Nr 34/1563/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz skierowania go do konsultacji Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2019-09-13 13:21:29 uchwała Nr 34/1562/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2019-09-13 13:09:30 Ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, kserokopie dokumentów… Szczegóły
9 2019-09-13 13:06:50 Karta informacyjna 666/2019 Szczegóły
10 2019-09-13 13:03:57 Karta informacyjna 665/2019 Szczegóły
11 2019-09-13 13:01:08 Karta informacyjna 664/2019 Szczegóły
12 2019-09-13 12:48:53 Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista informatyk Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalista informatyk wymiar zatrudnienia: 1/4 etatu/ 1 osoba, praca w wymiarze 10 godzin tygodniowo Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych… Szczegóły
13 2019-09-13 12:48:16 uchwała Nr 34/1561/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
14 2019-09-13 12:36:19 uchwała Nr 34/1560/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
15 2019-09-13 12:31:20 Karta informacyjna 663/2019 Szczegóły
16 2019-09-13 12:14:58 uchwała Nr 34/1559/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki Nr naboru LGD 2/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-272/19) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2019-09-13 12:04:45 uchwała Nr 34/1558/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2019-09-13 11:54:45 uchwała Nr 34/1557/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2019-09-13 11:38:35 uchwała Nr 34/1556/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Dostrzec to, co niewidoczne” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille’a w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2019-09-13 11:32:05 uchwała Nr 34/1555/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Nowa Muzyka Dawna Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 985 986 987 »