Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-09-17 13:35:03 WZP.272.51.2021 Świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2030 r. UWAGA! Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Szczegóły
2 2021-09-17 13:15:07 Karta informacyjna 728/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
3 2021-09-17 13:11:50 Karta informacyjna 727/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
4 2021-09-17 12:49:56 Karta informacyjna 726/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
5 2021-09-17 12:44:16 Karta informacyjna 757/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r., znak: ŚG-IG.7241.4.2020/MB, zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bławaty, gm. Strzelno dla konsorcjum firm: RDF Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, MPK Pure Home Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, Firma Handlowo-Usługowa ITC – Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo. Szczegóły
6 2021-09-17 12:40:10 Karta informacyjna 105/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
7 2021-09-17 12:35:40 Karta informacyjna 1112/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmawiająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa Szczegóły
8 2021-09-17 12:30:49 Karta informacyjna 1113/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa Szczegóły
9 2021-09-17 11:37:19 Karta Informacyjna 1114/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa Szczegóły
10 2021-09-17 11:32:52 Karta informacyjna 1115/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa Szczegóły
11 2021-09-17 11:29:14 Karta informacyjna 1116/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa Szczegóły
12 2021-09-17 11:25:48 Karta informacyjna 1117/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie w sprawie wniosku Gminy Miasta Włocławek – Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu ul. Zielna 13/21 we Włocławku o wydanie decyzji na usunięcie drzewa Szczegóły
13 2021-09-17 11:22:08 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista informatyk Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze   specjalista informatyk Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu/ 1 osoba, praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo.   Szczegóły
14 2021-09-17 11:22:04 Karta informacyjna 1125/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie w sprawie wniosku Gminy Miasta Włocławek – Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu ul. Zielna 13/21 we Włocławku o wydanie decyzji na usunięcie drzew Szczegóły
15 2021-09-17 11:17:14 Karta informacyjna 1111/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa Szczegóły
16 2021-09-17 11:12:54 Karta informacyjna 1129/2020. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zakładowi Zieleni i Usług Komunalnych, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa Szczegóły
17 2021-09-17 11:09:03 Karta informacyjna 1132/2020. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
18 2021-09-17 11:03:26 Karta informacyjna 749/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-IG.7241.2.2017/MB, zezwalającej na zamknięcie wydzielonej części, tj. kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Puszcza Miejska, gm. Rypin. Szczegóły
19 2021-09-17 10:52:24 uchwała Nr 35/1518/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian założeń projektu pt. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2021”, przygotowanego przez Departament Promocji w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2021 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2021-09-17 10:49:02 uchwała Nr 35/1517/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przyznania nagród w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły