Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-22 15:59:34 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/TZ/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stałego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu K-5077 Więcławice na dz. nr 9 obręb 0022 Latkowo, gmina Inowrocław. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
2 2019-05-22 15:56:33 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów śr/c na dz. nr: 16/4, 18/6, 21/1, 21/4, 440, 94/3, 308, 190/10, 190/11, 209/2, 147/7, 245/9 obręb Przyłęki oraz dz. nr 1958/2 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
3 2019-05-22 15:22:19 Szacowanie wartości zamówienia – audyt Wiślanej Trasy Rowerowej Proszę o składanie wyceny do szacowania wartości zamówienia – audyt Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim. Wycenę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Szczegóły
4 2019-05-22 09:17:57 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz Szczegóły
5 2019-05-21 17:13:54 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Konferencję Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) do Warszawy w dniach 12-13.06.2019 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Konferencję Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) do Warszawy w dniach 12-13.06.2019 Szczegóły
6 2019-05-21 14:31:03 uchwała Nr 18/775/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2019-05-21 14:27:57 uchwała Nr 18/774/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania trzech reprezentantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2019-05-21 14:23:32 uchwała Nr 18/773/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2019-05-21 14:17:50 uchwała Nr 18/772/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
10 2019-05-21 14:08:56 uchwała Nr 18/771/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
11 2019-05-21 14:00:45 uchwała Nr 18/770/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
12 2019-05-21 13:52:54 uchwała Nr 18/769/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
13 2019-05-21 13:28:19 uchwała Nr 18/768/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
14 2019-05-21 13:07:35 uchwała Nr 18/767/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
15 2019-05-21 12:46:26 uchwała Nr 18/766/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców (MŚP) w zagranicznych misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2019-05-21 12:34:21 uchwała Nr 18/765/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Kampania promocyjna pn. Lato na Szlaku Piastowskim” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2019-05-21 12:26:33 uchwała Nr 18/764/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego pn. „Przebudzeni Duchowo” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2019-05-21 12:17:20 uchwała Nr 18/763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów partnerów KSOW oraz projektów własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji w 2019 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2019-05-21 12:09:47 uchwała Nr 18/762/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2019-05-21 12:01:21 uchwała Nr 18/761/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 912 913 914 »