Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-21 15:24:21 Karta informacyjna 32/2019 Szczegóły
2 2019-01-21 14:40:20 Karta informacyjna 1175/2018 Szczegóły
3 2019-01-21 14:33:49 Karta informacyjna 1174/2018 Szczegóły
4 2019-01-21 14:26:33 Karta informacyjna 1173/2018 Szczegóły
5 2019-01-21 14:16:54 Karta informacyjna 31/2019 Szczegóły
6 2019-01-21 14:11:19 Karta Informacyjna 1176/2018 Szczegóły
7 2019-01-21 13:41:24 Karta informacyjna 1168/2018 Szczegóły
8 2019-01-21 13:38:33 Karta informacyjna 1167/2018 Szczegóły
9 2019-01-21 13:35:30 Karta informacyjna 1166/2018 Szczegóły
10 2019-01-21 13:22:42 "Bohaterowie Wolności” bydgoskie harcerskie szlaki ku Niepodległej - oferta złożona w trybie w art.19a Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,… Szczegóły
11 2019-01-21 13:17:18 Karta informacyjna 1145/2018 Szczegóły
12 2019-01-21 13:09:39 Karta informacyjna 1146/2018 Szczegóły
13 2019-01-21 13:04:13 Karta informacyjna 1203/2018 Szczegóły
14 2019-01-21 12:22:53 Karta informacyjna 1225/2018 Szczegóły
15 2019-01-21 12:05:13 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie zmiany reguł funkcjonowania Lokalnych Grup Działania – KS-S.0003.1.2019 interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
16 2019-01-21 11:58:46 Karta informacyjna 1226/2018 Szczegóły
17 2019-01-21 11:53:37 Karta informacyjna 1227/2018 Szczegóły
18 2019-01-21 11:25:11 Karta Informacyjna 1195/2018 Szczegóły
19 2019-01-21 11:15:23 Karta informacyjna 1228/2018 Szczegóły
20 2019-01-21 11:03:39 Karta Informacyjna 1196/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 829 830 831 »