Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-05-18 11:16:57 Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu „W Kujawsko-Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217 t.j. z dnia 2016.02.22)… Szczegóły
2 2018-05-17 15:27:54 24.05.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Dnia 24 maja 2018 r. o godz. 10.30 w s. 233 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. Porządek obrad: Sprawy… Szczegóły
3 2018-05-17 15:18:25 Karta Informacyjna 403/2018 Szczegóły
4 2018-05-17 15:14:30 Rozstrzygnięcie Konkursu Nr 22/2018 - "Umiem Pływać" ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 16/742/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 22/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018… Szczegóły
5 2018-05-17 14:53:16 Katarzyna Lubańska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Katarzyna Lubańska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2018-05-17 14:51:40 Karta Informacyjna 415/2018 Szczegóły
7 2018-05-17 14:45:03 ZARZĄDZENIE NR 25/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązań informatycznych do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
8 2018-05-17 14:39:21 ZARZĄDZENIE NR 24/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
9 2018-05-17 14:17:33 uchwała Nr 18/822/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2018-05-17 14:04:45 uchwała Nr 18/821/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia wielkości naboru uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2018/2019 do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2018-05-17 13:55:15 uchwała Nr 18/820/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2018-05-17 13:43:28 uchwała Nr 18/819/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-05-17 13:36:12 uchwała Nr 18/818/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-05-17 13:30:13 uchwała Nr 18/817/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2018-05-17 10:21:52 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE KONTROLI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 31/2018 Szczegóły
16 2018-05-17 10:02:57 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 30/2018 Szczegóły
17 2018-05-17 09:51:43 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 29/2018 Szczegóły
18 2018-05-16 17:00:56 Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
19 2018-05-16 15:06:00 Karta informacyjna 414/2018 Szczegóły
20 2018-05-16 15:00:46 Karta informacyjna 413/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 661 662 663 »