Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2018-07-19 13:18:30 30.07.2018 r. - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Dnia 30 lipca br. o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Proponowany porządek posiedzenia: Sprawy… Szczegóły
22 2018-07-19 13:10:47 uchwała Nr 27/1349/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
23 2018-07-19 13:05:54 uchwała Nr 28/1371/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
24 2018-07-19 12:55:54 uchwała Nr 27/1348/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
25 2018-07-19 12:48:18 uchwała Nr 27/1347/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
26 2018-07-19 12:36:50 uchwała Nr 27/1346/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
27 2018-07-19 12:26:04 uchwała Nr 27/1345/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
28 2018-07-19 12:17:10 uchwała Nr 27/1344/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie nadania imienia szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącemu w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
29 2018-07-19 12:07:17 CIECH Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Szczegóły
30 2018-07-19 12:02:09 uchwała Nr 27/1343/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
31 2018-07-19 11:35:00 uchwała Nr 27/1342/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
32 2018-07-19 11:16:28 uchwała Nr 27/1341/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont pracowni konserwacji drewna i montażu wystaw oraz korytarzy komunikacyjnych” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
33 2018-07-19 07:36:19 Karta informacyjna 558/2018 Szczegóły
34 2018-07-18 13:57:45 uchwała Nr 27/1340/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup pianina do Salonu Hoffman” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
35 2018-07-18 13:50:12 uchwała Nr 27/1339/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
36 2018-07-18 13:44:38 uchwała Nr 27/1338/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
37 2018-07-18 13:40:01 uchwała Nr 27/1337/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
38 2018-07-18 13:33:43 uchwała Nr 27/1336/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
39 2018-07-18 13:28:18 uchwała Nr 27/1335/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
40 2018-07-18 13:21:17 uchwała Nr 27/1334/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 5 706 707 708 »