Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
14041 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/52/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dragacz Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14042 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/51/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14043 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/50/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14044 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/49/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2014-2018 Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14045 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/48/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14046 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/47/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r. Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14047 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/46/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którychwłaścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasadkorzystania z tych przystanków Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14048 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/45/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym ich dokonania oraz planów finansowych Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14049 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14050 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/43/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14051 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/42/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014 Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14052 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/41/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14053 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14054 2014-12-22 00:00:00 uchwała Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14055 2014-12-01 00:00:00 uchwała Nr I/38/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie projektu zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14056 2014-12-01 00:00:00 uchwała Nr I/37/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14057 2014-12-01 00:00:00 uchwała Nr I/36/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14058 2014-12-01 00:00:00 uchwała Nr I/35/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14059 2014-12-01 00:00:00 uchwała Nr I/34/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukaji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14060 2014-12-01 00:00:00 uchwała Nr I/33/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły