Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2018 z dnia 3.01.2018 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian