Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2018 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2019 z dnia 14.01.2019 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian