WZP.272.10.2020 Zakup i dostarczenie sprzętu optycznego i fotograficznego do pracowni dla szkół biorących udział w projekcie „Niebo nad Astrobazami –rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

UWAGA !

W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została przeniesiona i udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 11.03.2020
  • Data składania ofert 03.04.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 03.04.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 522577-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian