WZP.272.11.2020 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021

UWAGA !

W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została przeniesiona i udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 04.03.2020
  • Data składania ofert 30.03.2020
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 30.03.2020
  • Godzina otwarcia ofert 09:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 519751-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian