WZP.272.12.2020 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”

UWAGA !

W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została przeniesiona i udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 11.03.2020
  • Data składania ofert 07.04.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 07.04.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 522439-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian