WZP.272.26.2020 Dostawa pomocy edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 19.05.2020
  • Data składania ofert 02.06.2020
  • Godzina składania ofert 13:00
  • Data otwarcia ofert 02.06.2020
  • Godzina otwarcia ofert 13:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Numer UZP/TED 535404-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian