WZP.272.29.2020 Zorganizowanie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej potencjału gospodarczego oraz terenów inwestycyjnych Partnerów projektów na potrzeby realizacji projektów „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” i „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” z podziałem na części

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 25.05.2020
  • Data składania ofert 04.06.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 04.06.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 543425-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian