WZP.272.34.2020 Usługa wyżywienia uczestników 12 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacji i świadczenia usług cateringowych podczas 12 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) – pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, zorganizowanych na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”, z podziałem na 7 części

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Usługi społeczne art. 138o ustawy PZP
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 18.06.2020
  • Data składania ofert 01.07.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 01.07.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:30
  • Miejsce złożenia oferty osobiście w punkcie podawczym Urzędu, który znajduje się przed wejściem głównym do budynku (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) lub za pomocą operatora pocztowego/kuriera – zaadresowaną na: Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian