WZP.272.36.2020 Usługa wyżywienia uczestników 3 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacji i świadczenia usług cateringowych podczas 4 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) – pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, zorganizowanych na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”, z podziałem na części.

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Usługi społeczne art. 138o ustawy PZP
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 15.07.2020
  • Data składania ofert 22.07.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 22.07.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, w punkcie podawczym Urzędu, który znajduje się przed wejściem głównym do budynku
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian