WZP.272.38.2019 Dostarczenie 2019 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 13.06.2019
  • Data składania ofert 24.06.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 24.06.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Numer UZP/TED 559655-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian