WZP.272.39.2020 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielona szkoła”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 22.07.2020
  • Data składania ofert 30.07.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 30.07.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego (pok. 337) Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian