WZP.272.43.2021 Zakup materiałów biurowych i papieru dla Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego tryb podstawowy bez negocjacji
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 18.08.2021
  • Data składania ofert 30.08.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 30.08.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00152942/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian