WZP.DT.272.1.2020 DIALOG TECHNICZNY poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację: dwóch pilotażowych rejsów towarowych na Międzynarodowej Drodze Wodnej E40 i E70

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Dialog techniczny
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 12.08.2020
  • Data składania ofert 28.08.2020
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 28.08.2020
  • Godzina otwarcia ofert 12:00
  • Miejsce złożenia oferty zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian