Zakończone konsultacje społeczne

Departament Kultury i Edukacji zakończył konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. Podziałania Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendiów od roku szkolnego 2018/2019 do roku szkolnego 2022/2023. Celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uzdolnionych uczniów.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/702/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian