Zakup wyposażenia w budynku przedszkola mieszczącym się w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku”

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego tryb podstawowy bez negocjacji
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 16.09.2021
  • Data składania ofert 08.10.2021
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 08.10.2021
  • Godzina otwarcia ofert 09:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00182625/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian