Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian