Zapytanie ofertowe

Zakup, dostarczenie i montaż rolet do zaciemniania pracowni w szkołach
w ramach realizacji projektu pn.: „Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” Priorytet X. Innowacyjna edukacja; Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe; Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 06.08.2019
  • Data składania ofert 18.08.2019
  • Godzina składania ofert 23:59
  • Data otwarcia ofert 19.08.2019
  • Godzina otwarcia ofert 09:00
  • Miejsce złożenia oferty Oferty należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl i ek.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian