Zapytanie ofertowe na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego  współfinansowanego ze środków projektu CULT-CREATE (Interreg Europe). Koncepcja będzie elementem planu działania na rzecz rozwoju współpracy sieciowej w ramach Szlaku Piastowskiego.

 

Ofertę wraz z podaniem liczby dni roboczych niezbędnych do realizacji zlecenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl   do dnia  14.10.2019 r. do godziny 14.30.  Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zlecenia można przesyłać na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian