Zapytanie ofertowe na organizację kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, (zwanego dalej Ośrodkiem) w jednym z następujących państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem, zapewnieniem tłumacza i opiekuna grupy – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian