Zapytanie ofertowe na organizację XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert na organizację

XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w dniach 11-12 września 2017 r.

 

Oferty należy składać w wersji elektronicznej do dnia 23 sierpnia 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian