Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania ,,Remont pokrycia dachowego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskie zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian