Zapytanie ofertowe – Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń z zakresu kwalifikowalności wydatków w perspektywie 2014-2020 (na różnym poziomie zaawansowania) dla 200 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, w grupach po 25 uczestników.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian