zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – KS-S.0003.5.2019

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian