Zapytanie w procesie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w sprawie naboru lekarza uprawnionego do przeprowadzenia kontroli w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza uprawnionych lekarzy do udziału w szacowaniu wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia kontroli lekarzy prowadzących badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian