zarządzenia Marszałka Województwa – 4/2016 w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i kontroli zarządczej

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka Województwa
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 24.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.02.2016
  • Data wejścia w życie 24.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i kontroli zarządczej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm. ), art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) § 44 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian