ZARZĄDZENIE NR 18/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i likwidacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.04.2018
  • Data wejścia w życie 04.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i likwidacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 i z 2018 r., poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian