ZARZĄDZENIE NR 2/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.01.2020
  • Data wejścia w życie 15.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 2/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz w związku z uchwałą Nr 37/1663/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian