ZARZĄDZENIE NR 24/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.05.2018
  • Data wejścia w życie 15.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 24/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz.130) oraz § 13 ust 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu stanowiącego załącznik do uchwały 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian