ZARZĄDZENIE NR 26/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenia Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 03.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 26/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 13 ust 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienionym uchwałą Nr 8/298/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian