ZARZĄDZENIE NR 30/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru Partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy tworzeniu i realizacji projektu pr. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.06.2018
  • Data wejścia w życie 08.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 30/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru Partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy tworzeniu i realizacji projektu pr. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”
  • Podstawa prawna wydania § 5 Regulaminu konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach osi Priorytetowej: 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Typ projektu Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kwalifikacji lub kompetencji językowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji językowych stanowiącego załącznik do uchwały nr 18/835/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 9 maja 2018 r.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian