ZARZĄDZENIE NR 43/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.06.2019
  • Data wejścia w życie 07.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 43/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  • Podstawa prawna wydania § 55 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian