ZARZĄDZENIE NR 5/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.01.2020
  • Data wejścia w życie 27.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 5/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382, 534, 730 i 1123)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian